25 feb 2015

Integratie wzc De Swane in wzc Sint-Bavo

Bewoners van wzc De Swane verhuizen naar wzc Sint-Bavo in Wilrijk.


Bewoners en medewerkers van wzc De Swane ruilen historisch pand in Antwerpse stadscentrum voor gloednieuwe zorgcampus Sint-Bavo in Wilrijk.

Woensdag 25 februari sluiten de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van wzc De Swane de deur van het historische pand op de Sint-Jacobsmarkt achter zich. Op hen wacht een warm huis met nieuwe gezichten en een nieuwe woonzorgmanager. Samen verhuizen ze naar Wilrijk, naar de
zorgcampus van Sint-Bavo.

Woensdag 25 februari: de integratie van De Swane in Sint-Bavo

De Swane telt 50 bewoners - allen met een lichte of zwaardere vorm van dementie - , 45 medewerkers en 10 vrijwilligers. Meer dan dertig jaar woonden en werkten ze in een huis in het historische centrum van de stad.

Het woonconcept van De Swane is gedateerd en is gestoeld op drie
tot vier bewoners per kamer.

“Dat is intussen achterhaald. Om onze bewoners zorg op maat in een hedendaagse setting te kunnen schenken, dringt deze verhuis zich op“, aldus Rudi Janssen, woonzorgmanager van De Swane.
“Uiteraard is dit een ingrijpende gebeurtenis. Toch blijft ook in Wilrijk onze aandacht specifiek op bewoners met dementie gericht. Sint-Bavo is zo gebouwd dat onze werking er volledig in geïntegreerd kan worden. Onze homogene leefgroepen, met bewoners die in eenzelfde belevingsfase van hun dementie zitten, zullen blijven bestaan.”

Sint-Bavo: een volwaardige zorgcampus in Wilrijk

Na vier jaar bouwen wijdt Sint-Bavo een volledige nieuwbouw in. Het bestaande woonzorgcentrum met dagcentrum werd volledig vervangen door een nieuwe en uitgebreide zorgcampus met een hedendaagse infrastructuur. Deze gedifferentieerde site huisvest nu niet enkel het woonzorgcentrum
Sint-Bavo maar tevens het dagverzorgingscentrum “De Bist”, 37 assistentiewoningen en het expertisecentrum dementie Orion. Zij kunnen allemaal genieten van de gemeenschappelijke tuin met petanquebaan en cafetaria.

“Het woonzorgcentrum Sint-Bavo behoudt zijn naam maar zal na de samensmelting met de bewoners en medewerkers van De Swane een nieuwe invulling krijgen. Omdat we de naam en de herinneringen niet verloren willen laten gaan, noemden we de assistentiewoningen op onze site De Swane”, aldus Ida Verleyen, woonzorgmanager van Sint-Bavo.
“We heten de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van De Swane van harte welkom.”

15 maart 2015: Sint-Bavo opent de deuren tijdens de Dag van de Zorg

Ook Sint-Bavo opent de deuren tijdens de Dag van de Zorg. Op 15 maart is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen op deze nieuwe zorgcampus. We bieden er meer info over de verschillende zorgvormen die op deze campus beschikbaar zijn. Daarnaast kan het publiek tevens kennismaken met de hedendaagse infrastructuur en de mensen in Sint-Bavo.

Om de rust van onze bewoners te vrijwaren, voorzien we geen rondleidingen tussen 12 en 13 uur. Voor of na de rondleidingen kan iedereen terecht in de cafetaria.

Meer info vindt u op dagvandezorg.gza.be